Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο σεμινάριο EU Litigation for Lawyers, Λουξεμβούργο(15-16/2/2017)

Σεμινάριο “EU Litigation for Lawyers”

(Training seminars for legal practitioners)

Trier, Λουξεμβούργο 15, 16 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE), σε συνεργασία με την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA, Academy of European Law) και τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας, Γαλλίας, Ιρλανδίας, Ισπανίας,  Πολωνίας και Φινλανδίας, διοργανώνει σειρά διήμερων σεμιναρίων με θέμα «EU Litigation for Lawyers».

H αληθινή πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δυνατή μόνο εάν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εκπροσωπούνται από δικηγόρους ικανούς και αποτελεσματικούς στο χειρισμό τέτοιων υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτόν τον στόχο υπηρετεί το συγκεκριμένο σεμινάριο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους υλοποίησής του.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο Trier της Γερμανίας και στο Λουξεμβούργο και διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με επιτόπου επίσημη ενημέρωση και πιθανή παρακολούθηση ακροαματικής διαδικασίας.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο που θα διεξαχθεί το διήμερο 15-16 Φεβρουαρίου 2017 θα έχουν 7 Έλληνες δικηγόροι.

Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

(α) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2),

(β) η εξοικείωση με τα θέματα ευρωπαϊκού δικαίου (που αποδεικνύεται από σχετικούς τίτλους σπουδών, επαγγελματική εμπειρία/απασχόληση στα αντικείμενα αυτά, παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων) και

(γ) η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής, που για το επικείμενο συγκεκριμένο σεμινάριο της 15-16 Φεβρουαρίου 2017 ανέρχεται στο ποσό των  260 ευρώ για τους συμμετέχοντες Έλληνες δικηγόρους. Κατά τα λοιπά, το πρόγραμμα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς έως του ποσού των 350ευρώ (ήτοι, για τους Έλληνες συμμετέχοντες, το κόστος αεροπορικών εισιτηρίων καλύπτεται έως το ποσό των 350 ευρώ), καθώς και τη διαμονή για 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο, 1 γεύμα και 1 δείπνο.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με κλήρωση μεταξύ αυτών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η συμμετοχή κάποιου σ΄ ένα από τα συγκεκριμένα σεμινάρια αποκλείει τη συμμετοχή του σε ίδιο επόμενο εφόσον υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Με την παρούσα ανακοίνωση καλούνται όσοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο προαναφερόμενο σεμινάριο να αποστείλουν ηλεκτρονικά (με σκαναρισμένα τα σχετικά παρακάτω έγγραφα), έως και την Tετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14.00, αίτηση συμμετοχής τους, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αποδεικτικά της εξοικείωσής τους με το αντικείμενο (σύμφωνα με τ’ αναφερόμενα παραπάνω, υπό 2β) και υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της υποχρέωσης για καταβολή του ποσού των 260 ευρώ, προς τον ΔΣΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsarel@ath.forthnet.gr

Για τον συνολικό αριθμό αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της κλήρωσης και για κάθε άλλο τυχόν θέμα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ                                               Ο Επικεφαλής της Ελληνικής

                                                                                   Αντιπροσωπείας στο CCBE

 Βασίλης Αλεξανδρής                                                     Παναγιώτης Περάκης

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.