Προσλήψεις νομικών στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» προτίθενται να προχωρήσουν σε σύναψη συμβάσεων έργου με Δικηγόρους/Νομικούς με αντικείμενο την παροχή νομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι:

  • Πτυχίο Τμήματος Νομικής Σχολής.
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου.
  • Τριετής εμπειρία στο Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων.
  • Δυνατότητα φυσικής παρουσίας τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα κατά το ωράριο εργασίας της υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: epekad.s@mou.gr με τη σήμανση για τη θέση νομικού.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.