Θέση εργασίας για συνεργάτη δικηγόρο

Η Εταιρία Δικηγόρων «ΑΛΕΞΙΟΥ – ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ» ζητά συνεργάτη Δικηγόρο, για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 και έως 5 ετών στο δίκαιο των ακινήτων (real estate). Ειδίκευση σε θέματα χωροταξικού – πολεοδομικού δικαίου θα συνεκτιμηθεί. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο νομικής σχολής από πανεπιστήμιο στην Ελλάδα (παρακαλούμε για την αναγραφή βαθμού πτυχίου), καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (συναφών προς το ζητούμενο αντικείμενο) από νομική σχολή της Ευρώπης ή των Η.Π.Α. Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Αποστολή βιογραφικών έως τις 15.05.2019 (e-mail: e.dimopoulou@aklawfirm.gr). Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;