Θέση για δικηγόρο στο Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου ανακοινώνει τη σύμβαση μίσθωσης έργου με 1 άτομο ΠΕ Νομικών (μερικής απασχόλησης) για την υλοποίηση της Πράξης: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ»,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ» του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 12/03/2019-15/03/2019

Πληροφορίες: τηλ. 2313 302193, 2313 302126, 2313 302185, ή πατώντας εδώ.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;

Leave a reply