ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικηγορική εταιρία ζητά δικηγόρο με εμπειρία στην αναγκαστική εκτέλεση και κύριο αντικείμενο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο. Σύγχρονο περιβάλλον,ικανοποιητική αμοιβή.

e-mail: hr.cvlaw@gmail.com