Έντυπο Διαλογής Ψήφων & Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής

Με επιφύλαξη για την εγκυρότητα της πηγής (odye.gr). Λόγου χάρη έχουμε πληροφορίες πως για Ξάνθης είναι λανθασμένα.

Έντυπο Διαλογής Ψήφων για:

Α'Αθηνών

Β΄Αθηνών

Α'Πειραιά

Β'Πειραιώς

 

Α'Θεσσαλονίκης

Β΄Θεσσαλονίκης

 

Κέρκυρας

Λοιπά στο :http://odye.gr/anak/16092015.htm
Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής (Πρακτικό 2)

Α'Αθηνών
Β΄Αθηνών

Α'Πειραιά

Β'Πειραιώς

Α'Θεσσαλονίκης

Β΄Θεσσαλονίκης

Κέρκυρας

 

Λοιπά στο :http://odye.gr/anak/16092015.htm

 

Πηγή: http://odye.gr/anak/16092015.htm

 

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply