Επιστολή προέδρου ΔΣΑ Β. Αλεξανδρή στον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών για πρωτοφανή και απαξιωτική πρακτική σε βάρος Δικηγόρων κατά την κατάθεση δικογράφων

Αθήνα, 27.12.2016

Αρ. Πρωτ. 1399

 

Προς

Τον Προϊστάμενο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

του Πρωτοδικείου Αθηνών

Κύριο Ελευθέριο Γεωργίλη

 

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

 

Είναι γνωστό, ότι τις τελευταίες ημέρες κάθε ημερολογιακού έτους παρατηρείται σημαντική αύξηση των προς κατάθεση δικογράφων στα Δικαστήρια της Χώρας, πόσω μάλλον στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Παρά ταύτα, το τελευταίο διάστημα στη γραμματεία του Κτιρίου 2 του Πρωτοδικείου Αθηνών, ήτοι στη γραμματεία κατάθεσης ενδίκων βοηθημάτων τακτικής διαδικασίας και ειδικών διαδικασιών - όπου και κατατίθεται ο κύριος και μεγαλύτερος όγκος των δικογράφων -  ακολουθείται η εξής καινοφανής πρακτική : Από τη γραμματεία τόσο της τακτικής διαδικασίας όσο και των ειδικών διαδικασιών και για απολύτως  περιορισμένο  χρονικό διάστημα (7.30΄ π.μ. έως 8.00΄ π.μ.) χορηγούνται στους δικηγόρους περιορισμένοι αριθμοί προτεραιότητας (τα γνωστά «χαρτάκια»). Μετά το πέρας της ώρας αυτής, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, παύουν να εκδίδονται αριθμοί προτεραιότητας και μόνο κατόπιν ειδικής «εντολής» που δίδεται από τον Προϊστάμενο της Τριμελούς Διοίκησης του Πρωτοδικείου, κατ’ εξαίρεση (λόγω παραγραφής, λήξης προθεσμίας κλπ.), μπορεί να καταστεί δυνατή η κατάθεση δικογράφων.

Αποτέλεσμα της πρωτοφανούς αυτής πρακτικής είναι οι συνάδελφοι να συνωστίζονται στην είσοδο της οικείας γραμματείας πολύ πριν την έναρξη λειτουργίας της, προκειμένου να προμηθευθούν τα περιορισμένα «χαρτάκια» προτεραιότητας, ώστε να μπορέσουν να καταθέσουν. Όσοι συνάδελφοι προσέρχονται μετά τις 8.00΄ π.μ. δεν λαμβάνουν αριθμούς προτεραιότητας. Συνεπώς δεν μπορούν να καταθέσουν, ανεξαρτήτως εάν ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας της γραμματείας επαρκεί ή όχι για την εξυπηρέτησή τους.

Η προκλητικά απαξιωτική αυτή πρακτική εις βάρος των  δικηγόρων δεν μπορεί να συνεχισθεί.  Οι αριθμοί προτεραιότητας πρέπει  να εκδίδονται μέχρι και το πέρας του ωραρίου λειτουργίας της γραμματείας χωρίς  να είναι προκαθορισμένος ο αριθμός τους.

Δεδομένης και της πρόσφατης εγκατάστασης νέου πληροφοριακού συστήματος που ήδη προκαλεί βραδύτητα στη διαδικασία κατάθεσης - είναι αναγκαία η ενίσχυση της γραμματείας της τακτικής και των ειδικών διαδικασιών με προσωπικό – ιδίως  για την τρέχουσα περίοδο «αιχμής» - ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάθεση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού δικογράφων υπό συνθήκες ανθρώπινες τόσο για τους δικηγόρους όσο και για τους υπαλλήλους.

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.