Η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Ισοκράτης εμπλουτίζεται με τη νέα εφαρμογή ΤΟΚΟΙ ΕΠΙΔΙΚΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ και νέα υποδείγματα Δικογράφων

ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                   Αθήνα 20 Ιουλίου 2016

 

Η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Ισοκράτης εμπλουτίζεται με τη νέα εφαρμογή ΤΟΚΟΙ ΕΠΙΔΙΚΙΑΣ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ. Η εφαρμογή αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη υπηρεσία ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μέσω της εφαρμογής αυτής υπολογίζεται ο νέος τόκος επιδικίας, όπως θεσπίσθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4055/2012, το οποίο τροποποίησε το άρθρο 346 ΑΚ.

Μπορούν επίσης να υπολογισθούν και τόκοι βάσει οποιουδήποτε άλλου επιτοκίου, είτε καθορίσθηκε συμβατικά, είτε προβλέπεται από ειδικό νομοθέτημα εθνικό ή ενωσιακό.

Οι οδηγίες για τη χρήση της νέας εφαρμογής ανευρίσκονται στο πεδίο με την ένδειξη λατινικό ερωτηματικό (?) σε γαλάζιο φόντο.

Στα υποδείγματα δικογράφων έχουν καταχωρηθεί υποδείγματα πληρεξουσίων για τη νέα τακτική διαδικασία του άρθρου 237 ΚΠολΔ. Ανευρίσκονται στο πεδίο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ, με τους τίτλους ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ και ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.