υπερχρεωμένα νοικοκυριά 3689/2010 ανάλυσε το

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ

Του Σωκράτη Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, MΔ Πάντειου Πανεπιστημίου

Με την υπ' αριθ. 3595/3/22-11-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες να ρυθμίσουν εξωδικαστικά δάνεια  στεγαστικής πίστεως.  Πιο συγκεκριμένα, ο οφειλέτης δύναται, με δική του πρωτοβουλία, να συμπληρώσει το υπόδειγμα αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και να συγκεντρώσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ιδίως εκκαθαριστικά σημειώματα, φορολογικές δηλώσεις, αποδεικτικό μισθοδοσίας ή σύνταξης κλπ), ώστε να τα προσκομίσει όλα μαζί σε κατάστημα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και να προχωρήσει η εξέταση του αιτήματός του, το οποίο εφόσον γίνει δεκτό, δύναται να οδηγήσει σε επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των δανείων στεγαστικού τομέα, μείωση επιτοκίου, διαχωρισμό των κρίσιμων δανείων και μείωση της δόσης εξυπηρέτησης.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων έρχεται σε σύμπνοια με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών και αποτελεί μία δίοδο για την έξοδο από το τέλμα της υπερχρέωσης εκατοντάδων νοικοκυριών που έχουν συμβληθεί συμβατικά με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το δε ευεργετικό ολόκληρης της διαδικασίας αποτυπώνεται στο γεγονός ότι ο οφειλέτης δύναται να ρυθμίσει τα χρέη του προς αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα, σχεδόν ανέξοδα και με μεγάλη επιτυχία.

Επιπλέον, προβλέπεται για τον συνεπή δανειολήπτη, όπως η έννοια αυτή προσδιορίζεται βάσει των  υπ' αριθ. 3595/3/22.11.2016 και 3598/8/22.12.2016 αποφάσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, πολιτική επιβράβευσης  με επιστροφή ποσού στον δικαιούχο-δανειολήπτη. Βέβαια, δέον να σημειωθεί ότι ο κανονισμός επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών δεν αφορά στα τιτλοποιημένα δάνεια (δηλαδή δάνεια που έχουν τιτλοποιηθεί βάσει του ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης απαιτήσεων), για τα οποία απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση.

Ο Σωκράτης Τσαχιρίδης είναι δικηγόρος Αθηνών, μεταπτυχιακός διπλωματούχος Πάντειου Πανεπιστημίου και ειδικός σε θέματα ρύθμισης οφειλών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 211 400 5285. 

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.