Νέος δικηγόρος - Εργατικό, Διοικητικό δίκαιο

Ζητείται νέος δικηγόρος για συνεργασία με δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο σε υποθέσεις εργατικού-διοικητικού δικαίου. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση alzoela@gmail.com.

e-mail: alzoela@gmail.com