Παράνομη στέρηση ασφαλιστικής ικανότητας από ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ - Απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ, κατά τη συνεδρίασή του της 5.3.2019, αποφάσισε ομόφωνα, ενόψει της άνευ νομίμου αιτίας μαζικής αφαίρεσης ασφαλιστικής ικανότητας από δικηγόρους και έμμεσα προστατευόμενα μέλη αυτών (για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά), λόγω τεχνικών προβλημάτων και δυσλειτουργίας των υπηρεσιών και εφαρμογών και ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ και του ΕΦΚΑ, τα εξής:

1. Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του δικηγορικού σώματος για την ανωτέρω παράνομη μαζική στέρηση ασφαλιστικής ικανότητας από ασφαλισμένους που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τον ΕΦΚΑ, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις ή έχουν εισαχθεί σε θεραπευτήρια ή σε κάθε περίπτωση χρήζουν περιθάλψεως.

2. Απαιτεί την άμεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στο σύνολο των δικηγόρων της χώρας και στα έμμεσα προστατευόμενα μέλη αυτών, μέχρι την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων και δυσλειτουργιών του ΕΦΚΑ.

3. Απαιτεί την απαρέγκλιτη τήρηση, από τούδε και στο εξής, της αρχής της προηγούμενης ενημέρωσης και ακρόασης των ασφαλισμένων, πριν από οποιοδήποτε δυσμενές σε βάρος τους μέτρο, ιδίως την αφαίρεση ασφαλιστικής ικανότητας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο είτε να αποδείξει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του είτε να εξοφλήσει τυχόν οφειλή.

Αναστασία Λιτζερίνου

Προπτυχιακή φοιτήτρια Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που πιστεύει ότι η καλύτερη σειρά είναι το Stranger Things.