Προκηρύχθηκαν οι Υποτροφίες του Κληροδοτήματος Α. Γαζή

Δύο ετήσιες υποτροφίες προκηρύσσονται φέτος από τα έσοδα του κληροδοτήματος  Α.Γαζή για µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε τουλάχιστον πτυχιούχο Νοµικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού οµοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος.

Οι µεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα µε την ακόλουθη σειρά:

α. για τη σπουδή του ρωµαϊκού δικαίου,

β. του αρχαίου ελληνικού (και όχι του ελληνιστικού δικαίου),

γ. του βυζαντινού (και όχι του µεταβυζαντινού δικαίου).

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αναλόγως λατινικά ή αρχαία ελληνικά και τουλάχιστον γερµανικά ή να εξασφαλίσουν την εκµάθηση των γλωσσών αυτών. Σε περίπτωση που δεν εµφανιστούν ικανοί υποψήφιοι για τη σπουδή της ιστορίας του δικαίου, θα χορηγηθούν υποτροφίες µεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό για νοµικούς αποκλειστικά κλάδους, περιλαµβανοµένης και της κοινωνιολογίας του δικαίου.

Το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε ευρώ 15.000,00, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη πατήστε εδώ: http://www.law.uoa.gr/fileadmin/law.uoa.gr/uploads/grammateia/ekdhlwseis-prokhry3eis/O9B346PSZ2N-1RM.pdf

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;