Πρόκληση ΔΣΑ, ΟΠΕΜΕΔ, ΕΙΔΕ σε ημερίδα για τη Διαμεσολάβηση στις διοικητικές διαφορές