Πρωτοδικείο Αθηνών: Παράταση των προθεσμιών κατ' άρθρον 237 Κ.Πολ.Δ, για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Ελ. Γεωργίλη, την οποία και αναρτούμε, παρατείνονται οι προθεσμίες κατ΄ άρθρον 237 παρ. 4 εδ. α του Κ.Πολ.Δ(υποθέσεις που δικάζονται με τον Κ.Πολ.Δ όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με τον ν,. 4335/2015), για την κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις των διαδίκων για συγκεκριμένα πινάκια:

1. Τα πινάκια Αα και Ακ, δικάσιμος 14/11/2106 έως 30/11/2016

2. Το πινάκιο Γι δικάσιμος 15/11/2016 έως 1/12/2016

3. Τα πινάκια Στ2-Στ3 δικάσιμος 16/11/2016 έως τις 30/11/2016 και τα πινάκια ΣΤ1, ΣΤ4-ΣΤ5 έως 1/12/2016

4. Τα πινάκια Η1-Η7 δικάσιμος 17/11/2016 έως 2/12/2106

Η παράταση δίνεται, όπως αναφέρει η απόφαση του κ. Γεωργίλη, αφού ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι με την έναρξη της νέας σύμβαση για την ηχογράφηση-αποηχογράφηση των πρακτικών των δικαστηρίων, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ξαφνικά, εξ υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας, εμφανίσθηκε καθυστέρηση στην αποηχογράφηση των πρακτικών.

 

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε ολόκληρη την απόφαση του προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

999untitled.pdf

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.