Θεωρείτε ότι πρέπει οι ασκούμενοι να συμπεριληφθούν στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης; (δημοσκόπηση)

Η χώρα δοκιμάζεται από μία πανδημία, το εύρος και η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών επιστημόνων η διάρκεια θα είναι μεγάλη.

Είναι αυτονόητο ότι η Πολιτεία έχει υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία των πολιτών από την πανδημία και ταυτόχρονα να στηρίξει τους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται με κάθε πρόσφορο τρόπο ως ελάχιστο μέτρο πρόνοιας για τη κάλυψη των βιοτικών αναγκών των ασκούμενων δικηγόρων.

Θεωρείτε ότι πρέπει οι ασκούμενοι να συμπεριληφθούν στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης;

View Results

Loading ... Loading ...