Θέση εργασίας για δικηγόρο Εμπορικού Δικαίου στην KKlegal

Στην KKlegal αναζητάμε ευφυή, αποτελεσματικό/ή και φιλόδοξο/η συνεργάτη για να ενταχθεί στην ομάδα της Δικηγορικής μας Εταιρείας με αντικείμενο το εμπορικό δίκαιο και διετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία. Απαραίτητο πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου ή εγνωσμένου Πανεπιστημίου του Εξωτερικού και άριστη (Proficiency) γνώση Αγγλικών. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών επιθυμητός.

Παρακαλούμε στείλτε αναλυτικό βιογραφικό στο recruitment@kklegal.eu.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;