Ζητείται Δικηγόρος

Δικηγορική εταιρεία στο Μαρούσι αναζητεί δικηγόρο, με τα εξής προσόντα: • Εμπειρία 1-5 ετών σε υποθέσεις τραπεζικού και εμπορικού δικαίου • Εξειδίκευση στην αναγκαστική εκτέλεση • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην σύνταξη δικογράφων και σε παράσταση στα δικαστήρια • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας Αποστολή βιογραφικών στο LawFirmHRDpt@gmail.com αναγράφοντας ρητά στο θέμα «ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ».

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;