Ζητείται δικηγόρος από τεχνική εταιρεία

Τεχνική Εταιρεία αναζητεί νέο-α Δικηγόρο, με σχετική εμπειρία στη διεκπεραίωση υποθέσεων ακινήτων (αγορά, πώληση, έλεγχο τίτλων, κτηματολόγιο, κ.λ.π.) Η πλειονότητα των υποθέσεων αφορά εξωδικαστική διαδικασία και επίλυση. Η θέση είναι για μόνιμη & αποκλειστική συνεργασία ( όχι εισπρακτική). Περιοχή Κέντρο Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: t.lianas @alsvit.com

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;