Ζητείται δικηγόρος στο Κολωνάκι

Η «ΒΕΛΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ζητά συνεργάτη Δικηγόρο, για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για το γραφείο της στο Κολωνάκι. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στο τομέα του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής προς το ζητούμενους κλάδους δικαίου θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο email: careers@velakis.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;