Διάλογοι Δημοσίου Δικαίου-Επιστημονικές Εκδηλώσεις Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2017-ΕΕΔ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)
www.dimosiodikaio.gr
Ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ»
www.publiclawjournal.com
«ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ OKTΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)
Αίθουσα Εκδηλώσεων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60, 1ος όροφος
Η  Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) διοργανώνει και αυτή την χρονιά σε συνεργασία με τον ΔΣΑ Επιστημονικές Εκδηλώσεις - Σεμινάρια που θα λαμβάνουν χώρα την περίοδο Οκτωβρίου– Νοεμβρίου 2017 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60, 1ος όροφος), συγκεκριμένες Τετάρτες (και κατ΄ εξαίρεση την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου) απόγευμα 6-8 μ.μ.
Οι τρεις πρώτες επιστημονικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου και την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής στις επιστημονικές εκδηλώσεις γίνονται και ηλεκτρονικά  στο enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους παρακολουθήσουν τις 3  επιστημονικές εκδηλώσεις.

1η Επιστημονική Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στον ΔΣΑ
Τετάρτη 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017, 18:00 - 20:00:

«ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ»

Ομιλητές:

Θεολογία Γναρδέλλη, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου:  «Noμολογιακές εξελίξεις στον έλεγχο των αποκρατικοποιήσεων»

Αναστάσιος Ταμαμίδης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Ο προσυμβατικός έλεγχος των δανειακών συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο»

Ιωάννης Βάγιας, Εισηγητής Ελεγκτικού Συνεδρίου:  «Η νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις τροποποιήσεις των δημοσίων συμβάσεων»

Συντονιστής: Ευαγγελία-Ελισσάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου
…………………………………………………………………………………………
2η Επιστημονική Εκδήλωση  Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στον ΔΣΑ

Πέμπτη  26  OKΤΩΒΡΙΟΥ 2017, 18:00 - 20:00:

«ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ»

Ομιλητές:

Αστέριος Μπουζιάς, Διπλωμάτης, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ):
«Δημόσιες Συμβάσεις και νομικός έλεγχος»

Ειρήνη Ε. Αψοκάρδου, Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου (PARIS II):
«ΑΕΠΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ: Σύγκρουση ή συμβατότητα;»

Μιχάλης Π. Σειραδάκης, Μέλος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Μ.Δ.Ε. στο Εμπορικό Δίκαιο, LL.M.: «Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ. Επίκαιρα ζητήματα από την μέχρι σήμερα εφαρμογή της»

Συντονιστής: Φώτιος Θεοδ. Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),  τ. Πρόεδρος Εφετών ΔΔ  …………………………………………………………………………………………

3η Επιστημονική Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στον ΔΣΑ

Τετάρτη 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, 18:00 - 20:00:

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

Χαιρετισμοί:
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ

Ομιλητές:

Διονύσης Φιλιππου, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος:
«Προσωπικά Δεδομένα: Τάσεις της νομολογίας»
Γρηγόρης Τσόλιας, Αν. Μέλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστημών:
«Ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων»

Φίλιππος Μίτλεττον, Δ.Ν. Προϊστάμενος Ελεγκτών Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ),:  «Εξουσία και Προσωπικά Δεδομένα»

Συντονιστής: Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αν. Μέλος Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα( ΑΠΔΠΧ), Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) …………………………………………………………………………………………

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται και ηλεκτρονικά στο  enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους θa παρακολουθήσουν τις τρεις επιστημονικές εκδηλώσεις.

Στην πρώτη εκδήλωση (Τέτάρτη 11 Οκτωβρίου 2017)  θα χορηγηθούν οι βεβαιώσεις συμμετοχής στον προηγούμενο κύκλο (Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 «Η διοικητική δίκη στην πράξη») επιστημονικών εκδηλώσεων στον ΔΣΑ.
………………………………………………………………….
Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με νομική προσωπικότητα. Η ιστοσελίδα της είναι η εξής: www.dimosiodikaio.gr. Διαθέτει σελίδα στο facebook και το twitter. Είναι η επιστημονική ένωση στην οποία συμμετέχουν οι Συνταγματολόγοι, οι Διοικητικολόγοι, οι Ευρωπαϊκολόγοι και οι Διοικητικοί Επιστήμονες και αναπτύσσεται πολυτασικός δημόσιος διάλογος για την προαγωγή του Δημοσίου Δικαίου. Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων αριθμεί περίπου 420 μέλη. Προσκαλεί σταθερά να γίνουν μέλη της (με αίτηση στο www.info@dimosiodikaio.gr ή στο περιθώριο των εκδηλώσεων/σεμιναρίων του ΔΣΑ και με ετήσια συνδρομή για το έτος 2017, 20 Ευρώ, που καταβάλλεται από τα μέλη στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΕΔ στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR64 01715580 006558126147166, BIC PIRBGRAA) Διοικητικοί Δικαστές, Καθηγητές Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Ειδικοί Επιστήμονες Ανεξαρτήτων Αρχών, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους και  Δικηγόροι, Ασκούμενοι Δικηγόροι, Νομικοί, Διοικητικοί Επιστήμονες, ΠολιτικοίΕπιστήμονες με μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο (Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διοικητική Επιστήμη). Παρακαλούνται επίσης όλα τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους για το έτος 2017.
Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) διοργανώνει τακτικά (Τετάρτες) επιστημονικές εκδηλώσεις και σεμινάρια σε συνεργασία με τον ΔΣΑ και ένα ετήσιο συνέδριο με πρόσκληση υποβολής papers (Απρίλιο/Μάϊο, κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη, στόχος του η παρουσίαση του πρωτότυπου έργου των ελλήνων δημοσιολόγων). Επίσης διοργανώνει κάθε εξάμηνο μία επιστημονική εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον ΔΣΘ (η επόμενη επιστημονική ημερίδα στην Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο της Τραπέζης Πειραιώς) καθώς και επιστημονικές ημερίδες/συνέδρια σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας (σε συνεργασία με τους εκεί δικηγορικούς συλλόγους) και της Κύπρου.
Το επόμενο διπλό (2 και 3/2017) τεύχος του ηλεκτρονικού free access επιστημονικού περιοδικού «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (www.publiclawjournal.com) θα κυκλοφορήσει εντός του Οκτωβρίου. Προσκαλούνται σταθερά τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (στο info@dimosiodikaio.gr) πρωτότυπες και αδημοσίευτες  επιστημονικές μελέτες (ως 6000 λέξεις), σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων (ως 3000 λέξεις)  και βιβλιοπαρουσιάσεις (ως 1500 λέξεις) προς δημοσίευση στο ηλεκτρονικό free access επιστημονικό περιοδικό «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ».

Εκ μέρους του ΔΣ
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)
Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.