Επιστολή προέδρου ΔΣΑ προς Υπουργούς Οικονομίας, Υποδ. και Δικ. για ν/σ ανάθεσης κι εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Με επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γ. Σταθάκη, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χ. Σπίρτζη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ν. Παρασκευόπουλο, ο πρόεδρος του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρής, ζητεί "την άμεση απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου ανάθεσης  και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών".

Ο κ. Αλεξανδρής  θεωρεί αναγκαία την εξ υπαρχής  επεξεργασία του από νομομαθείς με πείρα και γνώση, ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσμα αντάξιο των αναγκών της Χώρας, των φορέων που διενεργούν αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων και του νομικού κόσμου που θα κληθεί να εφαρμόσει τη νέα νομοθεσία.

Αναφέρεται στην επιστολή:

«O νομικός κόσμος και οι δημόσιοι φορείς βρίσκονταν εδώ και πολλούς μήνες σε αναμονή του Nόμου που θα ρύθμιζε εκ νέου την ανάθεση και την εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων. Σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και την σχετική πρόταση της ΕΑΑΔΗΣΥ ο νέος νόμος, σε αντίθεση με τον προηγηθέντα ν. 4281/2014, θα έπρεπε να είναι απλός, ευσύνοπτος και περιεκτικός, ώστε να καταστεί ευχερέστερη και αποδοτικότερη η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων.

Στις 11 και στις 18 Μαρτίου 2016 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα www.opengov.gr, για διαβούλευση τα Βιβλία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του Σχεδίου Νόμου που αφορά στην «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», το οποίο περιέχει, 361 άρθρα. Σε αυτά προστέθηκαν 33 άρθρα του Βιβλίου IV,που αφορά στην έννομη προστασία, το οποίο αναρτήθηκε την 1 Απριλίου 2016 και βρίσκεται σε διαβούλευση.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του Σχεδίου Νόμου αποτελούν απλή μεταφορά-μετάφραση διατάξεων των προς ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών, καθώς και επανάληψη ορισμένων διατάξεων του π.δ. 118/2007, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία ή προσαρμογή στη νομική ορολογία. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να είναι ασαφή και δυσνόητα, αφού, πέραν των άλλων, δεν περιέχουν ευθέως ρυθμίσεις, αλλά παραπέμπουν σε άλλα άρθρα (του ίδιου Σχεδίου Νόμου ή άλλων νομοθετημάτων). Καθίσταται, έτσι, σχεδόν αδύνατη ακόμη και η ανάγνωσή τους, πόσο μάλλον η ερμηνεία τους και η συνδυασμένη εφαρμογή τους.

Οι κανόνες καλής νομοθέτησης (Νόμος 4048/2012), οι έκτακτες ανάγκες της χειμαζόμενης σήμερα αγοράς και λόγοι δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενοι στην πλήρη κατανόηση των διαδικασιών αυτών από τους φορείς ανάθεσης, επιβάλλουν την ψήφιση νόμων που τους χαρακτηρίζει η χρηστικότητα, η απλότητα και η σαφήνεια. Το Σχέδιο Νόμου, που τέθηκε σε διαβούλευση, όχι μόνον δεν επιλύει, αλλά προσθέτει νέα, σοβαρά προβλήματα στις ήδη δυσκίνητες και αναποτελεσματικές διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

Υπό τα δεδομένα όμως αυτά, όχι μόνο δεν διαμορφώνεται ένα ενιαίο-σαφές, εύληπτο και απλό-θεσμικό πλαίσιο στον ευαίσθητο τομέα των Δημόσιων Συμβάσεων, αλλά, τουναντίον, προωθείται προς ψήφιση ένα παντελώς ακατάλληλο, ανομοιογενές  και δύσχρηστο νομοθέτημα, που πόρρω απέχει των στόχων που είχαν τεθεί.

 Ως εκ τούτου ζητούμε την άμεση απόσυρση του απαράδεκτου  Νομοσχεδίου και την εξ υπαρχής  επεξεργασία του από νομομαθείς με πείρα και γνώση, ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσμα αντάξιο των αναγκών της Χώρας, των φορέων που διενεργούν αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων και του νομικού κόσμου που θα κληθεί να εφαρμόσει τη νέα νομοθεσία.

              Με τιμή

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Leave a reply