Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο τουλάχιστον 3τίας (Αθήνα)

Δικηγορικό Γραφείο επιθυμεί συνεργασία με δικηγόρο με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Αποστολή βιογραφικού στο e-mailmgratsia@gratsia-lawoffice.gr»

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων