ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς όλους τους συναλλασσόμενους με το ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΦΚΑ-ΤΑΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς όλους τους συναλλασσόμενους με το ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΕΦΚΑ-ΤΑΝ

Από την Περιφερειακή Δ/νση Παροχών ΕΦΚΑ-ΤΑΝ σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 η ταμειακή εξόφληση εντός της υπηρεσίας, για δημοσιεύσεις κειμένων στο έντυπο Δελτίο Δικ/κων Δημοσιεύσεων του ΤΑΝ  είναι επιτρεπτή μέχρι του ποσού των #250,00# euro, ημερησίως.

Για εξόφληση μεγαλύτερων του ανωτέρω αναφερόμενου (από 250,01 plus ) euro  θα πρέπει να γίνεται τραπεζική κατάθεση στον λογαριασμό του ΕΦΚΑ/ΤΑΝ που τηρείται στην ΕΤΕ,

με αριθμό: 040/546154-57

με κωδικό αιτιολογίας 13 και

κωδικό υπόχρεου το ΑΜ του συναλλασσόμενου  στο ΤΑΝ

ή κάνοντας internet banking για εξόφληση στον ίδιο λογαριασμό & με τους ίδιους κωδικούς αιτιολογίας & υπόχρεου.

ΙΒΑΝ : GR 3901100400000004054615457 )

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου το προσωπικό του γραφείου ΔΔΔ (στην Σωκράτους 53 - 1ος όροφος) να παραλάβει κείμενο προς δημοσίευση θα πρέπει να ελέγξει στο σύστημα παρακολούθησης πληρωμών του ΤΑΝ την πληρωμή του κόστους δημοσίευσης που θα έχει προηγηθεί στην ΕΤΕ, την προηγούμενη τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα από την παράδοση του κειμένου, εφόσον η πληρωμή γίνεται από με μεταφορά του ποσού από λογαριασμό που έχει ο συναλλασσόμενος στην ΕΤΕ προς τον λογαριασμό του ΤΑΝ στην ΕΤΕ.

Αν ο συναλλασσόμενος μεταφέρει χρήματα από λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα πλην ΕΤΕ η συναλλαγή θα φανεί στο σύστημα παρακολούθησης πληρωμών του ΤΑΝ τέσσερεις (4) ημέρες μετά την πληρωμή.

Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή κειμένων προς δημοσίευση στο έντυπο ΔΔΔ προϋποθέτει την εμφάνιση στο σύστημα παρακολούθησης πληρωμών του ΤΑΝ του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος ,το οποίο έχουν υπολογίσει προγενέστερα οι υπάλληλοι του γραφείου ΔΔΔ.

Άρα τα βήματα είναι τα ακόλουθα:

1ον ) κοστολόγηση του προς δημοσίευση κειμένου από το προσωπικό του  γραφείου ΔΔΔ  (στην Σωκράτους 53 - 1ος όροφος) κάθε εργάσιμη ημέρα 8.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. πλην Πέμπτης.

2ον )   κατάθεση στην ΕΤΕ του ποσού που κοστολογήθηκε.

3ον )   κατάθεση του κειμένου για δημοσίευση στο έντυπο ΔΔΔ  & του αποδεικτικού πληρωμής (στην Σωκράτους 53 - 1ος όροφος) κάθε εργάσιμη ημέρα 8.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. πλην Πέμπτης.

4ον )  παραλαβή του κειμένου από το προσωπικό ,μετά από επιβεβαίωση της πληρωμής του ποσού μέσα στο σύστημα παρακολούθησης πληρωμών του ΤΑΝ.

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.