Επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρή στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ηλ. Ζαγοραίο για την εξυπηρέτηση των Δικηγόρων καθ΄όλη τη διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου

Με την υπ' αρ. πρωτοκόλλου  12815/27-10-2016,  o κ. Aντώνιος Ζαπάντης Δικηγόρος Αθηνών - ένας εξ ημών-,  σεβόμενος απόλυτα τις δυσχέρειες στην καθημερινότητα των μαχόμενων Δικηγόρων, επεσήμανε προς τον ΔΣΑ την αντιμετώπισή τους, από τις υπηρεσίες της Εισαγγελίας Αθηνών αλλά και εν γένει από τις δικαστικές υπηρεσίες, ως κοινό και όχι ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης. Αναπόφευκτο αποτέλεσμα τούτων, η εξυπηρέτηση τους μόνο στις ώρες κοινού και η άρνηση των Δικαστικών Υπαλλήλων για εξυπηρέτηση τους εκτός του ωραρίου αυτού, γεγονός που παρακωλύει την ενάσκηση των καθηκόντων τους.  Με μεγάλη μας χαρά η ανταπόκριση από τον ΔΣΑ ήταν άμεση και καθοριστική, καθώς την ίδια μέρα προέβη στην κάτωθι ανακοίνωση με επιστολή του προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών :

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 27/10/2016

Επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρή στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ηλ. Ζαγοραίο για την εξυπηρέτηση των Δικηγόρων καθ΄όλη τη διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρής έστειλε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Η. Ζαγοραίο, επιστολή με την οποία του ζητεί να πράξει τα δέοντα, προκειμένου να ενημερωθούν οι υπάλληλοι της εισαγγελίας πρωτοδικών για την εκ του νόμου υποχρέωσή τους να  υποδέχονται και να εξυπηρετούν τους Δικηγόρους καθ΄όλη την διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής του Προέδρου του ΔΣΑ:

Προς

τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

κ. Ηλία Ζαγοραίο

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ,

Οι Δικηγόροι, ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν του σεβασμού και της τιμής που οφείλεται στο λειτούργημα τους από τους δικαστικούς λειτουργούς και από κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 34 παρ. 1 ΚωδΔικ).

Για την ευχερή άσκηση των καθηκόντων τους, ο νόμος προβλέπει ρητώς ότι «η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό» (άρθρο 34 παρ. 2 ΚωδΔικ).

Δυστυχώς, έχει παρατηρηθεί πλειστάκις στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, δικαστικοί υπάλληλοι να επικαλούνται την διάταξη του άρθρου 50 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να δικαιολογήσουν την άρνησή τους να εξυπηρετήσουν συναδέλφους, μετά την 13.00.  Η ανωτέρω διάταξη διαλαμβάνει ότι  «Η επικοινωνία με το κοινό, εκτός του Τμήματος Ακροάσεων - Δικαστικής Συνδρομής - Διεθνών  Σχέσεων και Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχίζει στις 10.00΄ και λήγει στις 13.00΄». Ασφαλώς γνωρίζετε ότι η διάταξη αυτή δεν καταλαμβάνει τους Δικηγόρους, οι οποίοι δεν αποτελούν «κοινό της Εισαγγελίας». Αντιθέτως, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε επισημάνει, ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, οι Δικηγόροι εξυπηρετούνται σύμφωνα με την ειδικότερη και κατισχύουσα διάταξη του άρθρου 34 ν. 4194/2013.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε όπως πράξετε τα δέοντα, κατά λόγο αρμοδιότητας, προκειμένου να ενημερωθούν οι υπάλληλοι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για την εκ του νόμου υποχρέωσή τους να υποδέχονται και να εξυπηρετούν τους Δικηγόρους καθ’ όλη τη διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου.

               Με τιμή

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

 

Ειρήνη Καράσαββα

Μην περιμένεις το σύμπαν να σου προσφέρει ο τι επιθυμείς. Να εργάζεσαι καθημερινά για το σκοπό αυτό. Είναι δέλεαρ από μόνο του.

Leave a reply