Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το πρόγραμμα δεκαοκτάμηνης πρακτικής άσκησης 2.400 ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας και σε δικηγορικά γραφεία.

Η ένταξη του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ ξεκίνησε μετά από πρωτοβουλία του δικηγορικού σώματος. Ήδη, από τις 23.2.2018, η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος είχε διατυπώσει την θέση ότι πρέπει να ενταχθεί η απασχόληση ασκουμένων δικηγόρων σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος Απασχόλησης Νέων (ΠΑΝ).

Στο διάστημα που ακολούθησε, έγιναν συντονισμένες ενέργειες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Δικαιοσύνης. Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων στις 12.1.2019, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε εκτενώς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης για 2.480 ασκ. δικηγόρους, επί 12μηνο στις γραμματείες των δικαστηρίων και επί 6μηνο σε δικηγορικά γραφεία, έναντι 650 € μηνιαίως.

Η άμεση ένταξή των ασκουμένων δικηγόρων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Απασχόλησης Νέων (ΠΑΝ) αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης του 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων, και περιελήφθη στα πορίσματά του.

Έχουμε, λοιπόν, κάθε λόγο σήμερα να είμαστε ικανοποιημένοι από την υλοποίηση της πρωτοβουλίας μας. Δημιουργείται πλέον μια νέα πραγματικότητα και επιλύονται σειρά προβλημάτων που είχαν αναδειχθεί.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Νομικών Σχολών και η επιλογή θα γίνει με ειδικά κριτήρια, όπως η οικονομική κατάσταση των ενδιαφερομένων.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, στους ασκούμενους δικηγόρους θα ανατίθενται αρμοδιότητες, οι οποίες στοχεύουν στην ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτισή τους μέσω της εξοικείωσής τους με την εσωτερική λειτουργία των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών. Στην συνέχεια, θα γίνει κατανομή των ασκούμενων σε δικηγορικά γραφεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η πρακτική άσκηση στα δικηγορικά γραφεία θα έχει διάρκεια έξι μήνες και με αυτή θα ολοκληρώνεται η 18μηνη υποχρεωτική περίοδος, ώστε ο ασκούμενος να μπορεί να αποκτήσει, κατόπιν των προβλεπόμενων εξετάσεων, την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στόχος είναι η υλοποίηση της δράσης να αρχίσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και να ολοκληρωθεί σε τέσσερις κύκλους.

Πηγή: dsa.gr

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;