Το Γερμανικό Δικαστήριο αρνείται την ακρόαση υπόθεσης της Yahoo για κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας δήλωσε την Τετάρτη πως δεν θα γίνει η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση της Yahoo σχετικά με την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους δημιουργούς ειδησεογραφικού περιεχομένου. Η αγωγή κατοχυρώθηκε ως αντίδραση στην απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να αλλάξει το νόμο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας το 2013. Το άρθρο 87f αυτού του νόμου, που εισήγαγε πρόσφατα η γερμανική κυβέρνηση, δίνει στους δημιουργούς ειδησεογραφικού περιεχομένου το δικαίωμα αποζημίωσης από τις μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούν παραπάνω από απλά αποκόμματα του περιεχόμενου τους.

Σύμφωνα με τον νέο αυτό νόμο όλες οι μηχανές αναζήτησης (πχ. Google,Yahoo) θα πρέπει είτε να περιορίσουν το μέγεθος του περιεχομένου που χρησιμοποιούν είτε να πληρώνουν τον εκάστοτε δημιουργό, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο. Το Δικαστήριο αποφάσισε πως η ενάγουσα, Yahoo Inc, δεν είχε εξαντλήσει τις επιλογές της για να ασκήσει αγωγή σύμφωνα με το σύστημα του εφετείου, συνεπώς το Δικαστήριο δεν μπορεί να δεχτεί την ακρόαση της υπόθεσης. Επειδή όμως δεν υπήρξε κάποια απόφαση σχετικά με τα ουσιαστικά στοιχεία της υπόθεσης, η Yahoo Inc έχει ακόμα το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή για το ζήτημα σε άλλα κατώτερης βαθμίδας δικαστήρια της Γερμανίας.

Τα τελευταία χρόνια οι μεγάλες διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης έχουν εμπλακεί σε αριθμό αγωγών, στην προσπάθεια να καθοριστούν οι ευθύνες και τα όρια των υπηρεσιών τους. Το 2014 απορρίφθηκε αγωγή σε Πρωτοδικείο των Η.Π.Α εναντίων της κινέζικης μηχανής αναζήτησης Baidu για απόκρυψη πολιτικού περιεχομένου. Το 2013 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε σε μία γνωμοδότηση πως από τις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης δεν απαιτήθηκε να αφαιρέσουν από τα αποτελέσματα αναζήτησης οποιοδήποτε επιβλαβές περιεχόμενο. Η κυρίαρχη θέση που κατέχουν οι μηχανές αναζήτησης στην καθημερινότητά μας οδήγησαν κάποιες χώρες να θεσπίσουν νόμους για να τις θέσουν υπό έλεγχο. Τον Ιούνιο η Κίνα έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο νόμο που σε πρώτο στάδιο ρυθμίζει το πως οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να οργανώνουν τα αποτελέσματα των αναζητήσεων τους και έπειτα καθορίζει ποιο παράνομο περιεχόμενο πρέπει να αναφερθεί στην κυβέρνηση.

*μετάφραση από το Νίκο Λιάσκο, προπτυχιακό φοιτητή στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Κέρκυρας