Ζητείται νέος/α δικηγόρος από δικηγορική εταιρεία

H Δικηγορική Εταιρεία ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (www.stplaw.com) ζητά για μόνιμη σταθερή συνεργασία νέο/α δικηγόρο με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στο αστικό και εμπορικό δίκαιο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, συμμετοχή σε σεμινάρια και συστάσεις θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: G.Dimitropoulou@stplaw.com. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;