ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Του Σωκράτη Τσαχιρίδη, Δικηγόρου, ΜΔ Πάντειου Πανεπιστημίου

Σύμφωνα με το άρθρο 972 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του ν. 4335/2015, οι δανειστές εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν την απαίτησή τους[1], η δε αναγγελία επιδίδεται α) στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ήτοι στον συμβολαιογράφο, β) σε εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται, ήτοι στον επισπεύδοντα και γ) σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, ήτοι στον καθ ου, και πρέπει να περιέχεια:

α) διορισμό αντικλήτου στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, στον οποίον μπορούν να γίνονται όλες οι επιδόσεις και προσφορές που αφορούν την εκτέλεση[2]

β) λεπτομερή και σαφή περιγραφή της απαίτησης του δανειστή που αναγγέλλεται.

Μέχρι πρότινος η αναγγελία έπρεπε να επιδίδεται το αργότερο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει προγραμματιστεί να γίνει ο πλειστηριασμός[3] και μέσα στην ίδια προθεσμία έπρεπε να προσκομίζονται τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση. Τα έξοδα αναγγελίας (ιδίως επιδόσεις) βαρύνουν αυτόν που αναγγέλλεται.

Ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 207 παρ. 12 του ν. 4512/2018 που ψηφίστηκε πρόσφατα (πολυνομοσχέδιο), η φράση «πέντε ημέρες (5) πριν από τον πλειστηριασμό» αντικαταστάθηκε από τη φράση «δέκα πέντε (15) ημέρες μετά τον πλειστηριασμό», καθότι σύμφωνα με την ΑιτΕ του εν λόγω νόμου, αφενός το προϋπάρχον μέτρο των πέντε (5) ημερών δεν λειτούργησε στην πράξη, αφετέρου, δεδομένης της πιθανότητας μεταβολής του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, δημιουργείται ανασφάλεια ως προς τον τελικό τόπο επίδοσης. Ως εκ τούτου, ενόψει και των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που θα ακολουθήσουν, κρίθηκε σκόπιμη η μεταβολή του χρόνου αναγγελίας από τις πέντε (5) ημέρες πριν τον πλειστηριασμό σε δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τον πλειστηριασμό.

[1] Αν η απαίτηση του δανειστή που αναγγέλλεται στηρίζεται σε τίτλο εκτελεστό, η αναγγελία έχει τα ίδια αποτελέσματα με την κατάσχεση

[2] Αν δεν οριστεί ρητά αντίκλητος, θεωρείται αντίκλητος ο υπογράφων την εξώδικη αναγγελία δικηγόρος.

[3] Σύμφωνα με το άρθρο 972 παρ. 2 ΚΠολΔ το κύρος της αναγγελίας δεν επηρεάζεται από την αναστολή ή τη ματαίωση του πλειστηριασμού. Με απόφαση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς και Δωδεκαννήσου έχει αποφασιστεί αναστολή των πλειστηριασμών εως την 31-01-2018.

Ο Σωκράτης Τσαχιρίδης είναι δικηγόρος Αθηνών, μεταπτυχιακός διπλωματούχος Πάντειου Πανεπιστημίου και ειδικος σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 211 400 5285. 

Σωκράτης Τσαχιρίδης

Αν βρείς μία γυναίκα, παντρέψου την. Αν είναι καλή, θα είσαι ευτυχισμένος, αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.