ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Δείτε την προκήρυξη εδώ-> ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΡ.-10-2015-ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-WARRANTS
*Επιμέλεια Σωκράτης Τσαχιρίδης

Σπύρος Σκιαδόπουλος

Πρώτα ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω developer, μετά ανακάλυψα ότι θέλω να γίνω δημοσιογράφος, και μετά πολιτικός μηχανικός. Τελικά έγινα περίπου δικηγόρος. Τι συνέβη;

Leave a reply