Τα 10 πιο δημοφιλή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Νομικής στο Ευρωπαικό Δίκαιο ανά την Ευρώπη

Το Ευρωπαικό Σχέδιο προσφέρει ένα συναρπαστικό case study για το Διεθνές Δίκαιο, εξετάζοντας το πώς διατέμνονται οι νόμοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοί της επίσημης Ένωσής τους. Δεδομένου ότι το κοινό δίκαιο της ΕΕ διαπνέει ολοένα και περισσότερο το δίκαιο των μεμονωμένων κρατών μελών, με κοινό στόχο την ευρωπαική ολοκλήρωση, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σταδιοδρομίας για τους φοιτητές που κάνουν Mεταπτυχιακά Προγράμματα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Εκείνοι που στοχεύουν να συμμετέχουν σε προγράμματα του ευρωπαϊκού δικαίου συχνά κατευθύνονται προς καριέρες σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα - την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - καθώς και στον Εμπορικό Τομέα, στην Υπεράσπιση, το Μanagement αλλά και στον Ακαδημαϊκό χώρο.

Τα 10 πιο δημοφιλή πανεπιστήμια στην Ευρώπη για να σπουδάσει κάποιος Ευρωπαικό Δίκαιο, είναι τα ακόλουθα:

  1. College of Europe - Bruges, Belgium

Το College of Europe στοχεύει να είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό, λειτουργώντας με δύο πανεπιστημιουπόλεις: η μία στη Μπριζ και η άλλη στη Βαρσοβία. Το LL.M. στο ευρωπαϊκό δίκαιο εξισορροπεί τις οικονομικές και συνταγματικές πτυχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου, προσφέροντας μαθήματα σχετικά με θεσμικά όργανα της ΕΕ, το Συνταγματικό Δίκαιο, τις εξωτερικές σχέσεις της Ε.Ε. και το Δίκαιο του Ανταγωνισμού στον δημόσιο τομέα. Τα αγγλικά και τα γαλλικά είναι οι βασικές γλώσσες σπουδών.

  1. King's College London (KCL) - London, United Kingdom

Τοποθετημένο στην καρδιά του Λονδίνου και του αγγλόφωνου κόσμου, το King's College London (KCL) προσφέρει ένα LL.M. στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το πρόγραμμα διδάσκεται από ακαδημαϊκούς με ισχυρή εργασιακή εμπειρία στο δίκαιο της ΕΕ, οι οποίοι εργάζονται στο επίκεντρο των σημερινών εξελίξεων στην ΕΕ. Το KCL φιλοξενεί επίσης το Κέντρο Ευρωπαϊκού Δικαίου που φιλοξενεί μεταπτυχιακές και δημόσιες εκδηλώσεις στο δίκαιο της ΕΕ και έχει καταστεί ακαδημαϊκό σημείο αναφοράς για τις νομικές συνέπειες του Brexit.

  1. Maastricht University - Maastricht, Netherlands

Το LL.M. Στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Φορολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ καλύπτει τη Φορολογία των επιχειρήσεων και τον Διεθνή φορολογικό σχεδιασμό, καθώς και ένα ευρύ φάσμα συναφών οικονομικών, νομικών και κοινωνικών θεμάτων. Η Ευρωπαϊκή Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ προσφέρει επίσης μια γενική κατεύθυνση LL.M. με την ευκαιρία να ειδικευτεί κανείς είτε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την Ενσωμάτωση της Αγοράς είτε στο Ευρωπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο και τη Διακυβέρνηση. Το Maastricht Centre for European Law ενισχύει την ερευνητική συνεργασία μεταξύ των μελετητών που εργάζονται στο Eυρωπαϊκό Δίκαιο.

  1. University of Amsterdam - Amsterdam Law School - Amsterdam, Netherlands

Το Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο έχει καταστεί όλο και πιο σχετική εξειδίκευση, καθώς το δίκαιο της ΕΕ εξακολουθεί να ασκεί την επιρροή του στο αστικό και το εμπορικό δίκαιο σε όλη την Ένωση. Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο που καλύπτουν το Δίκαιο των Συμβάσεων, το Συγκριτικό Δίκαιο και τις τρέχουσες προσπάθειες εναρμόνισης του ευρωπαϊκού δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ. Το Κέντρο του Άμστερνταμ για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη Διακυβέρνηση του πανεπιστημίου υποστηρίζει την έρευνα σχετικά με το πώς εξελίσσεται το Συνταγματικό Δίκαιο σε ολόκληρη την ΕΕ και συμβάλλει στη διεξαγωγή διεθνών συζητήσεων σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των Πολιτικών Επιστημών και της Οικονομίας.

  1. Tilburg University - Tilburg Law School -Tilburg, Netherlands

Το Tilburg University προσφέρει ένα LL.M. Στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που ασχολείται με την αλληλεπίδραση μεταξύ των νόμων κάθε κράτους μέλους και του Δικαίου της ΕΕ στο σύνολό του. Η κατεύθυνση τη Ευρωπαικής Ένωσης αυτού του LL.M. είναι για σπουδαστές που επιθυμούν να ειδικευτούν στα συνταγματικά θεμέλια του Κοινοτικού Δικαίου και στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Περιλαμβάνει δύο υπο-κατευθύνσεις: το δίκαιο της ΕΕ για την Οικονομία και τον Ανταγωνισμό και την ΕΕ σε ένα Παγκόσμιο Νομικό πλαίσιο. Το Tilburg στεγάζει επίσης το Ερευνητικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δημόσιου Δικαίου, το οποίο φιλοξενεί ερευνητές Ευρωπαϊκού Δικαίου, αλλά και δημόσιες εκδηλώσεις.

  1. Utrecht University School of Law - Utrecht, Netherlands

Όπως και τα άλλα Προγράμματα LL.M. που εδρεύουν στις Κάτω Χώρες, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης προσφέρει εγγύτητα σε διεθνή νομικά όργανα όπως το Διεθνές Δικαστήριο Χάγης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στο πλαίσιο του LL.M. στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο κατευθύνσεις: το Ποινικό Δίκαιο, το οποίο καλύπτει το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το οποίο ασχολείται βαθύτερα με τη δικαστική προστασία και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού. Το Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe  (RENFORCE) φιλοξενείται από το Ινστιτούτο Europa του Πανεπιστημίου, συνδυάζοντας έρευνα από διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανόμενης της Νομικής.

  1. University of Cambridge - Faculty of Law -Cambridge, United Kingdom

Στο Πανεπιστήμιο του Cambridge LL.M. μπορεί κανείς να ειδικευτεί στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τα μαθήματα καλύπτουν το Εμπορικό Δίκαιο της ΕΕ, το Συνταγματικό Δίκαιο της ΕΕ και τα σύγχρονα ζητήματα στο Δίκαιο Ένταξης της ΕΕ, μεταξύ άλλων. Το Κέντρο Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών στο Cambridge παρέχει μια πλατφόρμα για έρευνα και συζήτηση σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές. Το Κέντρο παράγει το ευρετήριο των Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών του Cambridge, το οποίο δημοσιεύει πρωτοποριακές νομικές έρευνες.

  1. Universität des Saarlandes - Europa-Institut -Saarbrücken, Germany

Το Europa-Institut του Πανεπιστημίου του Saarland φιλοξενεί το LL.M. στο Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο. Το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, το Εξωτερικό Εμπόριο και τις Επενδύσεις, τη Διεθνή Επίλυση Διαφορών και την Ευρωπαϊκή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλεσμένοι καθηγητές και καθηγητές από κορυφαία θεσμικά όργανα της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Δικαστήρια Δικαιοσύνης συμμετέχουν σε υψηλού επιπέδου ομιλίες. Οι σπουδαστές κάνουν τακτικές εκδρομές σε ιδρύματα όπως αυτά, αλληλεπιδρώντας με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ.

  1. European University Institute Florence (EUI) - San Domenico di Fiesole, Italy

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία φιλοξενεί ένα καλά σχεδιασμένο, προσανατολισμένο στην έρευνα LL.M. Πρόγραμμα σε Συγκριτικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με ακαδημαϊκές αναλύσεις της Νομικής Επιστήμης σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα Ευρωπαϊκού, Διεθνούς ή / και Συγκριτικού Δικαίου, καθώς και Σεμινάρια Νομικής Έρευνας. Το πρόγραμμα διδάσκεται από αξιόλογους ακαδημαϊκούς και παγκοσμίου φήμης ειδικούς που πραγματοποιούν τακτικές διαλέξεις.

  1. Universität Hamburg - EMLE Program - Hamburg, Germany

Παρόλο που δεν είναι ένα κλασικό πρόγραμμα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Νομική και Οικονομία, ή "EMLE", διδάσκεται σε επτά ιδρύματα σε όλη την ΕΕ, καθώς και σε δύο διεθνή πανεπιστήμια. Το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου προσφέρει μαθήματα και στα τρία εξάμηνα του προγράμματος, παρέχοντας στους φοιτητές την ευκαιρία να σπουδάσουν το δίκαιο και τα οικονομικά ακριβώς στην καρδιά της Ευρώπης. Το πρόγραμμα συνδυάζει μαθήματα Οικονομίας με μελέτες Συγκριτικού Δικαίου και στη συνέχεια μαθήματα που παρέχουν οικονομικές αναλύσεις Ιδιωτικού, Δημόσιου, Διεθνούς Δικαίου - καθώς και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Το Ινστιτούτο για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση που βρίσκεται κοντά στο ίδρυμα Europa Kolleg Hamburg κάνει την πόλη ιδιαίτερα ελκυστική για τους μελετητές του ευρωπαϊκού δικαίου προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.

*Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τον ιστότοπο του LLM Guide- Master of Laws Programs Worldwide.

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;