Θέση Νομικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Νομικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού διακίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ: https://www.rethymno.gr/information-services/recruitment/proslhpsh-pe-nomikhs.html

Καταληκτική ημερομηνία: 20-02-2017

Νάντια Μορφωνιού

Aut viam inveniam aut faciam. Περίεργη από τη φύση μου, απόφοιτος Νομικής κατά λάθος. Ή σωστό;